Datça Alavara Koyu için imza kampanyası başlatıldı

Datça Alavara Koyu için imza kampanyası başlatıldı

Datça Alavara Koyu

Datça Alavara Koyu’nun sit derecesi düşürüldü. Karar, bölgedeki doğal hayatı ortadan kaldıracak yapılaşmanın önünü açıyor. Bu kararın bir an önce iptal edilmesi için Muğla Çevre Platformu Datça Meclisi olarak bir kampanya başlattı.

Datça-Emecik-Alavara Mevkii, bütünü Özel Çevre Koruma bölgesi olan Datça Yarımadası’nın, doğal hayatın sürekliliği ve biyolojik çeşitlilik açısından korunması gereken en önemli alanlarından biri. Dar, uzun bir coğrafi yapıya sahip yarımadanın hemen her noktası, yaban hayatının mekansal sürekliliği açısından vazgeçilmez öneme sahip. Datça Alavara Koyu küçük ama oldukça kritik bir alanın sit statüsü düşürülerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından, 34954 sayılı “Olur” ile karara bağlanarak, 18.02.2020 tarihli Resmi Gazete’de ilan edildi.

Koruma-kullanma ilke kararındaki sürdürülebilir koruma alanlarında yapılabilecek yapı ve tesisler göz önüne alındığında, söz konusu kararın, belirtilen alanda doğal hayatı, bunun sürekliliğini tümüyle ortadan kaldıracak bir yapılaşmanın önünü açacağı kuşkusuz. Bu nedenle Muğla Çevre Platformu Datça Meclisi, kararın iptal edilerek, Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım alanı statüsüne yer verilmeyen, Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Kesin Korunacak Hassas Alan statülerine göre düzenlenmiş yeni bir karar alınarak ilan edilmesini talep ediyor ve başlattıkları imza kampanyasına desteğinizi bekliyor.

MADEN ARANIP İŞLETİLEBİLECEK

Resmi Gazete’de yer alan kararla ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ olarak anılan alanlarda turizm tesis yapılarına yol verildi. Ayrıca ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ statüsüne düşürülerek madencilik faaliyetlerinin önü açıldı. Muğla Çevre Platformu Datça Meclisi’nden Güngör Erçil, “Datça Yarımadası’nın doğasına gerçekten büyük bir kötülük yapmak için hedef seçmek isteseniz, Alavara’dan daha iyisi olamazdı” dedi.

Kararın Datça Yarımadası’ndan çok daha geniş bir bölümünü etkileyen olumsuz sonuçları olacağını belirten Erçil, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Alavara Koyu en özel yerlerden biri. Bölgenin ekolojik yapısına ciddi boyutlarda zarar vererek, telafi edilmesi imkansız sonuçlar doğuracak. Doğal yaşamın sürekliliğini ortadan kaldıracak bir yere dönüşecek. ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ statüsüne düşürmek demek hiçbir kısıtlama olmadan yapılaşmanın olacağı anlamına geliyor. Bu statüyü verdiğinizde maden bile aranabiliyor, işletilebiliyor. Etkileri yarımadanın bütününü etkilemeye dönüşebilir. Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım alanı statüsüne yer verilmeyen, Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Kesin Korunacak Hassas Alan statülerine göre düzenlenmiş yeni bir karar alınarak ilan edilmesini talep ediyoruz.” Erçil, Datça’nın felaketle karşı karşıya kalmaması için sürecin takipçisi olacaklarını ve mücadelerine devam edeceklerini vurguladı. (Kaynak- Birgün.net)

Datça Alavara Koyu için Change.org adresinde başlatılan kampanyaya siz de destek olabilir ve bu yıkıma DUR diyebilirsiniz.