Mavi Kart S.O.S veriyor

Mavi Kart S.O.S veriyor

Mavi Kart S.O.S veriyor

2011 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Mavi Kart Genelgesi amatör denizciliği ciddi şekilde etkiledi. Genelgenin yayınlanmasının üzerinden neredeyse altı yıl geçmesine rağmen uygulamadaki eksiklikler tepkileri de beraberinde getiriyor.

Haber: Eray Emin Aydemir

Mavi kartın daha doğrusu uygulamanın ne olduğunu anlamak için zamanda biraz geriye gitmemiz gerekiyor. 2004 yılının sonlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”ni yayınladı. Bu yönetmeliğin amacı, yük ve yolcu taşıyan gemilerde oluşan tüm sıvı ve katı atıkların denize deşarj edilmesini önlemek ve belgeyle beraber ücret karşılığında gemilerden bunları almaktı. Ancak Türk Ticaret Kanunu yüzen her şeyi “gemi” olarak tanımladığından bu yönetmelik doğrultusunda ticari olsun veya olmasın ufak tekneler de uygulama kapsamına dahil oldu.

İLK KIVILCIM

Sistem büyük gemiler açısından sorunsuzdu. Bu gemilerin sayısı azdı. Ayrıca paraya çevrilebilir derecede büyük atıklar üretiyor ve bu atıklar limanlarda alınıyordu. Ancak küçük tekneler için yeni yönetmelik bazı sorunları da beraberinde getirdi. Sayıları binlerce olan bu küçük teknelerden atıkların alınması, karada bir tesise ulaştırılması ve bunun belgelenmesi, başka bir ifadeyle kanuni detayların yerine getirilmesi oldukça zordu.
İlk şoku üzerinden atan denizcilik dünyası başkentle temaslarını sıklaştırdı. Düzenlenen çalıştaylar, Ankara’ya yapılan ziyaretler sonucunda 2011 yılında mavi kartın yönetmelikteki “Atık Beyan Formu” yerine geçtiğine dair Mavi Kart Uygulama Genelgesi yayınlandı. Bu genelgenin ardından mavi kart resmileşirken sorunlar başka sorunlara evrildi.

mavi-kart-marinalar

KİMLER MAVİ KART ALMAK ZORUNDA?

İki buçuk metreden büyük olmak üzere, özel tekneler, yatlar, balıkçı tekneleri, deniz turizmi yapan tekneler ve tüm yabancı bayraklı tekneler mavi kart almak zorunda. Daha açık bir ifadeyle denizlerimizde atık üretme potansiyeli olan bütün küçük tekneler bayrağının rengi ne olursa olsun mavi kart sahibi olmak ve atıklarını atık alım tesislerine boşaltmakla kanunen yükümlü. Mavi kart sahibi olmazsanız 2017 rakamlarıyla ödeyeceğiniz ceza 12 bin 736 TL. Mavi kart sahibi olsanız dahi denize deşarj ettiğinizi itiraf ederseniz, atığınızı atık alım tesisine verdiğinizi ispat edemezseniz veya Sahil Güvenlik tarafından denize deşarj yaptığınız tespit edilirse cezanız ise yine aynı tutarda olacak.

Mavi Kart dosyasının devamını Aralık 2017 sayımızda okuyabilirsiniz.

Dergimize Abonelik Merkezi web sitesinden hızlı ve kolayca abone olabilirsiniz.