YATED yeni başkanını seçti

YATED yeni başkanını seçti

Türkiye’deki yatçılık ve teknecilik sektörünün tüm bileşenlerini aynı çatı altında toplamak amacıyla kurulan Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği’nin (YATED’in) yeni başkanlığına Murat Bekiroğlu seçildi.

Derneğin 25’inci yılına yaklaştığı dönemde görevi devralan Trio Deniz Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, yönetim kurulu ve dernek üyeleriyle birlikte YATED’in kuruluş ilkeleri ve amaçları doğrultusunda yepyeni bir enerji ve yenilikçi bir bakış açısıyla sektörün daha da gelişip, güçlenmesi için çalışacak.

YATED’in, ülke ekonomisine kayda değer katkılarda bulunan Türk yat ve tekne endüstrisini hedeflenen bir sonraki aşamaya taşıma misyonunu kararlılıkla devam ettireceğini dile getiren Bekiroğlu, sektörü en iyi şekilde temsil etmeye, sorunları ve eksikleri gidermek adına resmî kurumlarla hâlihazırda tesis edilmiş ilişkileri ve sektörün güçlendirilmesi yönünde bulunulmuş girişimleri sürdürmeyi hedefliyor. Bekiroğlu, sektör genelinde ortak standart kurallar çerçevesinde global bir profesyonel yapının tesisine, denize ve denizciliğe gönül veren gençlere destek olarak endüstrinin ihtiyaç duyduğu uzmanlaşmış uzman profesyonellerin yetişmesine, Türk insanına denizi, denizciliği ve tekneciliği daha da çok benimsetmeye dair faaliyetlerle Türkiye’de yat ve tekne endüstrisini daha ileriye taşımak üzere kapsamlı bir programla göreve başladı.

YATED iştiraki olarak hayata geçirilen YATED Fuarcılık, kendi markası “Bosphorus Boat Show”da, 2022’de tüm sektörü bir araya toplamayı başarmıştı. “Pendik Bosphorus Boat Show” ile başlayan sürecin güçlenerek, deniz severlerle sektör aktörlerini daha da yüksek katılımlarla buluşturması hedefleniyor. Bu kapsamda 21-29 Ekim’de Marinturk İstanbul City Port Pendik’te sektörü tamamıyla bir araya getiren yüksek katılımlı ve geniş kapsamlı bir deniz fuarı; ardından da 17-24 Şubat 2024 arasında Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi’nde yine “Bosphorus Boat Show” adıyla bir kara fuarı düzenlenecek.

Murat Bekiroğlu’nun başkanlığındaki yeni yönetimin öncelikleri arasında nitelikli personel yetiştirilmesi var.
Murat Bekiroğlu’nun başkanlığındaki yeni yönetimin öncelikleri arasında nitelikli personel yetiştirilmesi var.

ÖNCELİKLİ GÜNDEM

Üç senelik yeni yönetim kadrosu, derneğin geleneksel faaliyetleri dışında özellikle de çevreci önlemler, nitelikli personel yetiştirilmesi, ülkede denizciliğin küçük yaştan itibaren yaygınlaştırılması ve mevcut tesislerin yetersiz kaldığı tekne bağlama olanakları konularında yoğunlaşacak. Yeni yönetimin öncelikli gündemi şu şekilde;

  • Dernek olarak koylardaki yat ve teknelerden katı ve sıvı atık toplayacak teknelerin tasarlanması, inşa edilmesi ve işletilmesi,
  • Derneğin sağlayabileceği tüm dâhili ve harici işbirliği olanaklarının değerlendirilerek, lise, yüksek okul ve/veya mesleki eğitim çözümleriyle nitelikli teknik personel yetiştirilmesi,
  • Yelken okulları, çocuklar için yaz okulları, yelken yarışları ve kulüp işbirlikleriyle önce dernek ve sektör bileşenlerinden başlayarak toplum geneline yayılacak bir denizi sevdirme, denizciliği yaygınlaştırma seferberliğinin hayata geçirilmesi,
  • Çevreye ve doğaya duyarlı çözümlerle yeni bağlama yerleri kazanılması, mevcut tesislerin geliştirilerek kapasitelerinin artırılması ve karapark gibi alternatif ve ulaşılabilir uygulamalarla barınma çeşitliliğinin artırılması.